Γεώργιος B. Πασπάτης
Γεώργιος Πασπάτης Μηχανολόγος Μηχανικός - Ειδήσεις
Γεώργιος Πασπάτης Μηχανολόγος Μηχανικός - Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον
Γεώργιος Πασπάτης Μηχανολόγος Μηχανικός - ΠΕΑ
Γεώργιος Πασπάτης Μηχανολόγος Μηχανικός - Μελέτες
Γεώργιος Πασπάτης Μηχανολόγος Μηχανικός - (ΥΔΕ)
Γεώργιος Πασπάτης Μηχανολόγος Μηχανικός - Επικοινωνία

Από 9/1/2012 το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι απαραίτητο για κάθε αγοραπωλησία ή μίσθωση του ακινήτου σας. Ύστερα από μια επίσκεψη στο χώρο του ακινήτου σας κατόπιν συνεννόησης και πραγματοποιώ την ενεργειακή επιθεώρηση. Από την ημέρα της συλλογής των στοιχείων, το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι έτοιμο προς έκδοση και παράδοση σε 1-2 ημέρες.

        Το ΠΕΑ είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή (ο οποίος έχει ενταχθεί σε ειδικό Μητρώο) και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το ΠΕΑ το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η), ενώ ο Επιθεωρητής καταγράφει και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.


Πότε χρειάζεστε Ενεργειακό Πιστοποιητικό;

Πότε δεν χρειάζεστε Ενεργειακό Πιστοποιητικό;

Διαδικασία έκδοσης ΠΕΑ:

Τα Δικαιολογητικά που απαιτούνται για έκδοση Π.Ε.Α. είναι:

  1. Στοιχεία ιδιοκτήτη: Ονομ/νο, ΑΦΜ, ΔΟΥ,Διεύθυνση κατοικίας

  2. Στοιχεία ακινήτου: Διεύθυνση, αριθμός ιδιοκτησίας (π.χ. Α1, Β2 κλπ), όροφος, ακριβή τ.μ. με ακρίβεια 2ου δεκαδικού (πχ 61,52 τ.μ.)

  3. Τοπογραφικό διάγραμμα

  4. Αρ. άδειας* και ημερομηνία ολοκλήρωσης κατασκευής

  5. Κάτοψη ορόφου 

  6. Ξυλότυπο (αν τα δομικά στοιχεία δεν είναι εμφανή στην κάτοψη)

  7. Κωδικός Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ)

  8. Φύλλο συντήρησης λέβητα (Εφόσον αυτό είναι διαθέσιμο)

  9. Φωτογραφία πρόσοψης κτιρίου (Την βγάζω ο ίδιος κατά την επιθεώρηση)

* Ο αρ. άδειας είναι απαραίτητος για κατασκευές μετά την 1/1/1983

 Ποιό είναι το κόστος για ένα Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ;

Η ελάχιστη αμοιβή του Ενεργειακού Επιθεωρητή για την έκδοση ΠΕΑ, είχε καθοριστεί, σύμφωνα με το Π.Δ. 100/2010 (ΦΕΚ 177 Α΄), ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου, ως εξής:

Για περιπτώσεις κατοικιών:

- Όταν επιθεωρείται ολόκληρη πολυκατοικία: 1,0 ευρώ/τμ (ελάχιστο κόστος 200 ευρώ) 
- Όταν επιθεωρείται τμήμα κτιρίου κατοικίας (διαμέρισμα): 2,0 ευρώ/τμ (ελάχιστο κόστος 150 ευρώ) 
- Όταν επιθεωρείται μονοκατοικία: 1,5 ευρώ/τμ (ελάχιστο κόστος 200 ευρώ) 
Για άλλες περιπτώσεις κτιρίων (πχ γραφεία):

- έως 1000 τμ: 2,5 ευρώ/τμ (ελάχιστο κόστος 300 ευρώ) 
- πάνω από 1000τμ: 2,5 ευρώ/τμ για τα πρώτα 1000τμ και 1,5 ευρώ/τμ για τα υπόλοιπα τμ

 Η τιμή για την έκδοση Π.Ε.Α. βάσει νόμου αποτελεί προϊόν ελεύθερης διαπραγμάτευσης μεταξύ του μηχανικού και του ιδιοκτήτη. Για τον λόγο αυτό επικοινωνήστε μαζί μου για την ακριβή κοστολόγηση του πιστοποιητικού σας.

 Τι μετράει στη συνολική επιφάνεια ενός κτιρίου;

Ποιά είναι η χρονική ισχύς του ΠΕΑ ;

Νομοθεσία και σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Ενεργειακή επιθεώρηση & Νομικό Πλαίσιο

STYLO

ΠΕΑ

Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης

Calendar
ENERGEIAKO PISTOPOIHTIKO

Γεώργιος Β. Πασπάτης

Μηχανολόγος κ' Αεροναυπηγός Μηχανικός

Ενεργειακός Επιθεωρητής